Společnost Collateral Company se dlouhodobě věnuje zřizování a provozu zahraničních struktur, včetně jejich daňového poradenství a finančního plánování. Díky našim zkušenostem jsme schopni klientům nabídnout vysoce kvalitní služby. Veškeré naše nabídky jsou vždy připravovány individuálně s maximálním ohledem na potřeby a požadavky klienta. Bezpečnost a diskrétnost při jednání s klientem jsou vždy na prvním místě.

Collateral Company has been involved in the establishment and operation of foreign structures, including tax advice and financial planning, for many years. With our experience we are able to offer clients high quality services. All our proposals are always prepared individually with maximum respect for the needs and requirements of the client. Security and confidentiality when dealing with client always come first.

COLLATERAL COMPANY
201 Rogers Office Building
Edwin Wallace Rey Drive
George Hill
Anguilla
info@collacomp.com